* NYITÓOLDAL * válassz az alábbi menüből:

Mentorálás Szófia Magazin Szöveggyűjtemény BLG Filozófia 2 órás BLG Filozófia 1 órás

BLG emblémaFILOZÓFIATANÁRI BEMUTATKOZÁS (BLG)

szemVERSENYEK, EREDMÉNYEK a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban

Országos Középiskolai Verseny (OKTV): Filozófia

2010/11. BÁRTFAI CSILLA (12.d) - DÖNTŐS (25. hely)
2011/12. UJVÁRI BÁLINT (12.a) - DÖNTŐS (27. hely);
Szenkovics Szabolcs (12.a) - 1. forduló
2012/13. Szabó Airton Péter (12.d) - 1. forduló
2013/14. POHNER KATA (12.a) - 2. forduló;
Füstös Márk (12.a) és Hajagos István (13.c) - 1. forduló

Mentorált KUTDIÁK előadások

2008/9. Csík Annamária (12.a): Egy preszókrata lételmélet és kritikája (antik filozófia)
2010/11. Kövér Veronika (2009/10;12.b): Ki a nő és ki a férfi? (szociológia, pszichológia)
2011/12. Ujvári Bálint (12.a): Utolérhetjük-e a teknőst? (matematikafilozófia)
2012/13. Czverkon Fanni- May Judit (10.a): Kőbe zárt élet (paleobotanika: vértesszőlősi előember-telep)
2012/13. ANTAL DALMA - TÓTH LUCA (10.a) - DÖNTŐS:
A vértesszőlősi Mészkő Formáció pleisztocén kori geokémiai vizsgálata

Mentorált KUTDIÁK esszék

2009/10. Kövér Veronika (12.b): Nőnek lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés
2010/11. Bencsik Eszter (12.b): Emberi jog, állati jog;
Miglász Dániel (12.a): Öröm és fájdalom

vonal

díszMINEK FILOZOFÁLNI?dísz

Az embernek természetesen azért, mert embernek született: vagyis minden ember szokott "filozofálni".

Az oktatásban való hasznosságáról érdemes Kerner Anna írásait elolvasni.
(Új Pedagógiai Szemle)

Kerner Anna: Mire jó a filozófia?
részlet a cikkből:
"Miért szükséges filozófiát tanítani? Mert emberi igényt elégít ki.
A személyiség fejlődésének, a felnőtté válásnak fontos momentuma, hogy megfogalmazódnak a fiatalokban a világra mint egészre, valamint a világ és az én viszonyára vonatkozó filozófiai kérdések.
E kérdések megszületésénél "bábáskodnunk" kell akkor is, ha - a filozófia természeténél fogva - a válaszok bizonytalanok.
Meggyőződésünk szerint minden fiatalnak szüksége van a mindennapoktól elrugaszkodó problémafelvetésekre és elmélyedésekre,
hiszen ez a személyiségformálás egyik hatékony (két és fél ezer éves) eszköze.
nyíl jobbraTovább a teljes szöveghez

Kerner Anna: Minek filozofálni?
részlet a cikkből:
"Kötelező tantárgy a filozófia Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban, Romániában, Törökországban, Kanadában; Németországban és Svájcban tartományonként, illetve kantononként változó a helyzete.
Norvégiában kötelezően választható tantárgy, míg Belgiumban, Angliában, Észtországban, Oroszországban választható tantárgy.
Írország és Svédország esetében csak néhány iskolatípusban kötelező, máshol fakultatív tantárgy.
Indiában, Japánban, Koreában például oktatási csomag része, más diszciplínákhoz kapcsolódó tantárgy.
A norvég oktatási reform például erősíteni kívánja a filozófia helyzetét a következő indoklással: "A reformok filozófiaoktatásra vonatkozó kihatása annak a belátásnak az eredménye, hogy a filozófia olyan készségeket nyújt a társadalom tagjai számára, amelyek a társadalmi diskurzus, akár a viták során nagyon jól hasznosíthatók, úgymond az élet, tehát a politika, gazdaság, kultúra minden területén." (érvek, logika, etika stb.).
Törökországban nagyon erős a filozófia jelenléte a közoktatásban (még a magániskolákban is). Van olyan iskolatípus, ahol 4 éves tantárgy."
nyíl jobbraTovább a teljes szöveghez

vonal

ISMERD MEG ÖNMAGAD!

(gnóthi szeauton)
Az antik görögség legnagyobb bölcs mondásainak egyike.

Miért is kellene ismerned önmagad?

1.Hogy öntudatos és bölcs lehess; és többször érezd magad boldognak, semmint elégedetlennek vagy szerencsétlennek.

2.Hogy harmóniában élhess a Természettel, a Világgal és minden Teremtménnyel, hogy szeresd és tiszteld az Életet: a magadét éppúgy, mint mindenki és minden másét.

3.Hogy megtaláld az igazi utad és méltó helyed a Világban, ami csak a tiéd.

4.Hogy el ne hidd, ha a Világ gonoszsága az egyetlen tény, ami látszatra körülvesz.

dísz

Az Igazi Titok, ami már ősidők óta elérhető pl. az antik sztoikusok nyomán;

az IGAZI TITOK, ami csak a tiéd: hogy hiába vágyakoznál mindenfélére, csak az teljesülhet, ami eredendően a tiéd, aminek a lehetősége eleve benned van.

Ezért olyan fontos a mindennapokban a saját lelked ismerete és ápolása!

nyíl jobbraTovább a "Mindennapi bölcsesség" oldalára

vonal

E-mail ábraKérdés, üzenet e-mailbengmail ábraGmail üzenet küldése


fel a lap tetejére

élet-bölcsesség logo

Élet - Bölcsesség oktatási segédanyagom
letölthető részletei:

odaMi a filozófia? (gondolattérkép)

odaÖsszefoglaló táblázat a középszintű érettségihez

oda4. óra: Hérakleitosz és a változás + óravázlat

oda7. óra: A kozmológia problémája


jinjang

Diákfilozófusok

Találkozója

Melyet a Bárdos 30. jubileumára rendezünk 2017 áprilisában!


Föld

BLG Filozófus Fórum

a Bárdos végzős diákjainak filozófiai fóruma


ZÁRT csoport:
www.facebook.com/groups

örvény

Szófia Magazin

a BLG diákjainak filozófiai és etikai írásai

kattirány a Szófia Magazin oldalára


könyvek

Szöveggyűjtemény

* érettségi, OKTV feladatok
* kiegészítő olvasmányok

kattirány a szövegekhez


smile

Ezt ne hagyd ki!

Szórakoztató filozófiai problémák
- hozzászólás lehetőségével:

kattirány a "NAMITGONDOLSZ.HU" -ra


Érvelési hibák bemutatása:

kattirány az "a.te.ervelesi.hibad.hu" -ra


Filozófiai és etikai
oktatófilmek:

kattirány a "ZANZA TV" filozófia oldaláraPlatón és Arisztotelész

Tudományos tevékenység

ANTIK (GÖRÖG) FILOZÓFIATÖRTÉNETI KUTATÁSOK
* publikációk
* konferenciák

kattirány a Tudományos oldalra


filoszofi embléma

Mindennapi bölcsesség

* tanácsadás
* sztoikus bölcsesség
* lelki béke és boldogság elérése

kattirány a Mindennapi bölcsesség oldalára


cica képe

GraffiTim

* saját graffitik
* kedvenc idézeteim
* tanítványok üzenetei

kattirány a GraffiTim oldalra


Faműves alkotás

faműves honlap

Édesapám emlékére
szeretettel

kattirány Várőri Ferenc oldalára


RÉSZVÉTELEM OKTATÁSI KONFERENCIÁN

"Szárny és teher: konferencia az oktatási rendszer megújításáról"
(Köztársasági Elnöki Oktatási Konferencia)
2010. május 20. Magyar Tudományos Akadémia
katt Várőri Tímea: Hozzászólás a lelki nevelés hiányaihoz és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos pedagógiához


Irodalmi alkotásaim

* Letölthető mesejáték: "Karácsonyi csoda" címen:

kattletöltés pdf-ben

* Letölthető novella a Tolkien Társaság 2004-es pályázatára:

kattletöltés pdf-ben


a Föld

Hírek

* Kiváló magyar eredmények
a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián! (IPO)
kattaz IPO honlapjára

* UNESCO World Philosophy Day 2016
kattaz UNESCO honlapjára